Forretningsgrundlag

Vi arbejder for at være byggebranchens foretrukne partner i projekter, hvor vi med en helhedsorienteret tilgang holder kundens værdiskabelse i fokus. Vi tager medejerskab af hele processen omkring byggeprojektet – fra de første udviklingstanker, og indtil byggeriet er i færdig drift.

Raundahl & Moesby vil gennem tydeligt engagement i projekterne fremstå som den løsningsorienterede samarbejdspartner. Forberedelse, forudseenhed og økonomisk bevidsthed indgår som naturlige dele af vores måde at arbejde på.

Samarbejde med Raundahl & Moesby er baseret på gensidig respekt og på klar kommunikation om forventninger og mål. Vi optræder med ordentlighed og fairness, da vi tror på det langsigtede og tillidsfulde samarbejde.

læs mere

RAUNDAHL & MOESBY A/S Telefon +45 72 148 148

Cookies | 2016 © Raundahl & Moesby A/S